สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ลูกค้าธนาคาร บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2566

เทรนด์ของโลกไปทางเศรษฐกิจสีเขียว เพราะโลกร้อน ไม่ว่าสินค้าอะไรต่าง ๆ จะโดนบังคับให้ต้องลดคาร์บอน จะไปผลิตสินค้าอะไรที่ไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ก็จะอยู่ยาก ดังนั้น ถ้าเริ่มก่อนจะได้เปรียบ เพราะเจาะตลาดได้ก่อน เข้าถึงผู้บริโภคได้ก่อน แต่ถ้าไม่เริ่มก็จะตกขบวนแน่นอน

ผู้ประกอบการเตรียมปรับตัวรับโอกาสในวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ก้าวทัน 3 เทรนด์โลกแห่งอนาคต “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” ด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย

แนะเอสเอ็มอีไทยสำหรับโอกาส การปรับตัว และเดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนบริการทางการเงิน

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ