สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริการ และ ขนส่ง เป็นต้น

ท่ามกลางธุรกิจที่ผันผวน ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย คุณปวีณา เลิศวรวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยง 2 พร้อมแบ่งปันความรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ปรับตัวและอยู่รอดได้

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอตสาหกรรม Hospital , Medical & Healthcare เช่น โรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์/ที่พักสำหรับผู้สูงอายุ/ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , ผู้ผลิต,นำเข้า,ค้าปลีก-ค้าส่ง ยา/เครื่องมือแพทย์

ช่องทางที่เต็มไปด้วยความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จจากเคสธุรกิจ แรงบันดาลใจ ข้อมูลเจาะลึกเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์การเงินดีๆ สำหรับ SME

สำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย