สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

กรุงไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการและลูกค้าธนาคารธุรกิจอาหาร ที่ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความยั่งยืน อาทิ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล(UBE),โอ้กะจู๋(ปลูกผักเพราะรักแม่), บจก.เอ็นซีโค่โค่นัท

เบื้องหลังความำสเร็จของ"ซินกวงน่าน" หนึ่งในธุรกิจท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่มีศักยภาพในการฝ่ามรสุมนี้มาได้

ก้าวทัน 3 เทรนด์โลกแห่งอนาคต “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” ด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ

การให้ความรู้ด้านการเงินโดย วิทยากรธนาคารกรุงไทย เรื่อง “รูปแบบการค้ำประกันทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธีการ เงื่อนไข กรอบระยะเวลา ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง”

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ