สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

สินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset ผ่อนนาน 10 ปี

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

กรุงไทยพร้อมสนับสนุนเพื่อสร้างศักยภาพให้ SME โดยให้ความสำคัญต่อธุรกิจ SME มาโดยตลอด เรามีลูกค้า SME อยู่จำนวนหลายแสนล้านบาท ทั้งธุรกิจที่ก่อตั้งมานานและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มใหม่

สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน"thaismegp.com"