หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Medical & Healthcare

 
<h2>สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจ Medical & Healthcare </h2> <h3><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*</strong></h3> <ul> <li>ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการรักษา ได้แก่ </li> </ul> <p>           ผู้ผลิต / นำเข้ายา ค้าปลีกค้าส่งยา </p> <p>           ผู้ผลิต / นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผู้ค้าปลีกค้าส่งเครื่องมือแพทย์ </p> <p>           ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  </p> <ul> <li>มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี</li> </ul> <h3><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์*</strong></h3> <ul> <li>ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%</li> <li>ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี</li> <li>วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ของหลักประกัน</li> </ul> <p> </p> <p>* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน</p> <p>Call Center 0-2111-1111</p>