หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า SME

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ

ทุกวันนี้ เราทุกคนต่างใช้ “เงินดิจิทัล” กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เป็นที่น่าจับตามองว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ธุรกรรมออนไลน์จะถูกพัฒนาไปอีกขั้นสู่ Metaverse Economy ซึ่งเป็นยุคที่ Cryptocurrency และการซื้อขายผ่านออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องง่ายและมอบประสบการณ์ที่เสมือนจริงยิ่งขึ้น

การให้ความรู้ด้านการเงินโดย วิทยากรธนาคารกรุงไทย เรื่อง “รูปแบบการค้ำประกันทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธีการ เงื่อนไข กรอบระยะเวลา ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง”

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ