หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

 
<h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color:#3498db">สินเชื่อ SME รักกันยาวๆ</span></strong></h1> <p style="text-align: center;">สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่<br /> ที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือการขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร<br /> เพื่อรองรับ Permanent Trading Asset หรือเพื่อ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ</p> <h2><span style="color:#3498db"><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></span></h2> <ul> <li>สินเชื่อเพื่อขยาย/ต่อยอดธุรกิจ</li> <li>ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี</li> <li>วงเงินสูงสุด 75 ล้านบาท</li> <li>ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี<br /> (กรณีสินเชื่อเพื่อการซื้อ/สร้าง/ซื้อพร้อมปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><span style="color:#3498db">คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ</span></strong></h2> <ul> <li>มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป</li> <li>ไม่เป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเฉพาะรองรับ เช่น ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ , ธุรกิจร้านทอง, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโรงรับจำนำ เป็นต้น&nbsp; &nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน หรือโทร Krungthai Contact Center 0-2111-1111</p>