หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

 
<h2>สินเชื่อธุรกิจที่ให้ผ่อนนาน 10 ปี และสูงสุด 20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์</h2> <font-size: 16px; color:#333333;">สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร รองรับ Permanent Trading Asset</font> <h2><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></h2> <ul><h3 style="font-size: 16px; color:#333333;"> <li>ให้วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท</li> <li>ผ่อนนาน 10 ปี (สูงสุด 20 ปี&nbsp;สำหรับอาคารพาณิชย์)</li> <li>ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%</li> </h3> </ul> <br> <h2><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ</strong></h2> <ul><h3 style="font-size: 16px; color:#333333;"> <li>มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ&nbsp;3 ปีขึ้นไป</li> <li>มียอดขาย 100 ล้านบาท/ปีขึ้นไป หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท </li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร</li> </h3> </ul> <br> <p style = "font-size:16px; color:#333333;"><i>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</i></font> <P><h2><strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong></h2> <h3 style="font-size: 16px; color:#333333;">ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน <br>Call Center 0-2111-1111</h3></p> <br> <p>อัพเดทเมื่อ 10/09/2564</p>