หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

 
<h2><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></h2> <p> </p> <p>สินเชื่อธุรกิจที่ให้ผ่อนนาน 10 ปี และสูงสุด 20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์</p> <p>สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร รองรับ Permanent Trading Asset</p> <p> </p> <h2><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ</strong></h2> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>ให้วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท</li> <li>ผ่อนนาน 10 ปี (สูงสุด 20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์)</li> <li>ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%</li> </ul> <h3> </h3>   <p><em>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</em></p> <p> </p> <h2><strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong></h2> <h3>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111</h3> <p> </p>   <p>อัพเดทเมื่อ 10/09/2564</p> <ul> <li> <ul> <li>มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป</li> <li>มียอดขาย 100 ล้านบาท/ปีขึ้นไป หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>