หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 
<h2>สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ ใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง</h2> <h2><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></h2> <h3> </h3> <ul> <li> <ul> <li>ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน สูงสุด 100 ล้านบาท</li> <li>ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี</li> <li>ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%</li> </ul> <h3> </h3>   <p><em>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</em></p> <p> </p> <h2><strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong></h2> <h3>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111</h3> <p> </p>   <p>อัพเดทเมื่อ 26/11/2564</p> <ul> <li> <ul> <li>ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ/หรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว</li> <li>มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป</li> <li>กรณีขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA)</li> <li>มียอดขาย 100 ล้านบาท/ปีขึ้นไป หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกพิทักษ์ทรัพย์ ในรอบ 3 ปีล่าสุด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>