หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้บัญชียื่นงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

 

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

 

กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ

 

สินเชื่อธุรกิจ จ่ายดี ทวีคูณ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

 

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยนกล้าให้

ให้ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1%*,วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน*, ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี*

 

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างรวดเร็ว

 

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย ร้านทอง

มีเงินเรียกน้อง มีทองร้องว้าว ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านทอง สูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน

 

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย โรงรับจำนำ

สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการโรงรับจำนำเอกชน

 

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA