หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

SHAPE YOUR BUSINESS
 
 
 
 

ทำอย่างไรเมื่อ “ทายาท” ไม่ต้องการรับช่วงต่อธุรกิจ

ปัญหาไม่มีผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวเป็นปัญหาคลาสสิคสุดๆ ของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ อย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆ เพราะธุรกิจครอบครัวนั้นคิดเป็นธุรกิจ 99% ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกิจการจำนวนแล้วจำนวนเล่า ต้องปิดตัวลงในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนื่องจาก “ไม่มีผู้สืบทอด” แม้บ้านเรามีปัญหานี้น้อยกว่าญี่ปุ่น แต่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ ก็เริ่มมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าจะจัดการกับภาวะแบบนี้อย่างไรดี เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว