หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า sSME

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* (MRR-3.12%)

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0

สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.)

 

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) เปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถบัสขนาดเล็กกับสินเชื่อ Krungthai Mini Bus กรณีไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ !!

 

Krungthai sSME Smart shop

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

 

สินเชื่อธุรกิจ KTB – sSME Apartment

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น, ห้องพักให้เช่า และหอพัก ที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในธุรกิจ ยอดขายไม่เกิน 100 ลบ. ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดรวม 20 ล้านบาท

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า

สนับสนุนเงินลงทุน เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม และสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

 

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี