หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างรวดเร็ว

สนับสนุนผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

  • มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการรับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์*

  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า
  • หนังสือค้ำประกันทันใจ 1 วัน อนุมัติ
  • เพิ่มสภาพคล่องด้วย Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ
  • พร้อมรับซื้องวดงาน Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวด

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2563