หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย อพาร์ทเม้นท์

 
<p>&lt;h2&gt;สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ผ่อนนาน 15 ปี&lt;/h2&gt; &lt;font-size: 16px; color:#333333;&quot;&gt;เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ทั้ง ซื้อที่ดิน, ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance.&lt;/font&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;จุดเด่นของผลิตภัณฑ์&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;h3 style=&quot;font-size: 16px; color:#333333;&quot;&gt; &lt;li&gt;ดอกเบี้ยเริ่มต้น = MLR&lt;/li&gt; &lt;li&gt;วงเงินสูงสุด 85% ของมูลค่าโครงการ&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Refinance รับเพิ่มวงเงิน Top up (O/D, T/L)&lt;/li&gt; &lt;/h3&gt; &lt;/ul&gt; &lt;br&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;ประเภทสินเชื่อ&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;h3 style=&quot;font-size: 16px; color:#333333;&quot;&gt; &lt;li&gt;วงเงินสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)&lt;/li&gt; &lt;/h3&gt; &lt;/ul&gt; &lt;br&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;h3 style=&quot;font-size: 16px; color:#333333;&quot;&gt; &lt;li&gt;ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น, ห้องพักให้เช่า ทั้งนิติบุคคลนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา&lt;/li&gt; &lt;li&gt;มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ&amp;nbsp;3 ปีขึ้นไป&lt;/li&gt; &lt;li&gt;มียอดขาย 100 ล้านบาท/ปีขึ้นไป หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท &lt;/li&gt; &lt;li&gt;ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร&lt;/li&gt; &lt;/h3&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#2980b9&quot;&gt;&lt;em&gt;เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน&lt;br /&gt; โดยสามารถค้นหาจุดให้บริการของธนาคารได้ที่&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://krungthai.com/th/contact-us/ktb-location&quot;&gt;https://krungthai.com/th/contact-us/ktb-location&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;Call Center 0-2111-1111&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;อัพเดทเมื่อ 09/12/2563&lt;/p&gt;</p>