หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)

 
<p>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน&nbsp;การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;จุดเด่นของผลิตภัณฑ์&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี&lt;/li&gt; &lt;li&gt;อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;ผู้ประกอบการ SME&lt;/li&gt; &lt;li&gt;มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2&nbsp;ปีขึ้นไป&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด&lt;/p&gt; &lt;p&gt;สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธุรกิจ หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111&lt;/p&gt;</p>