หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)

 
<p><strong>สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย</strong></p> <p><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></p> <ul> <li>วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน</li> <li>ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี</li> <li>อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*</li> </ul> <p><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*</strong></p> <ul> <li>ผู้ประกอบการ SME</li> <li>มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด</li> </ul> <p>*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธุรกิจ หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111</p>