หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทย จ่ายดี ทวีคูณ

 
<h2>สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ<br /> ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน<br /> ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้</h2> <h3><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</strong></h3> <ul> <li>สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SME ทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G</li> <li>วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน <ul> <li>บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วม</li> <li>แต่ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า</li> </ul> </li> <li>ผ่อนนาน 10 ปี</li> </ul> <h3><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ</strong></h3> <ul> <li>ผู้ประกอบการ SME</li> <li>มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด </li> </ul> <p><br /> <em>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</em></p> <hr /> <h3>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</h3> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111</p> <p><em>อัพเดทเมื่อ 15/06/2564</em></p>