หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

 

วัตถุประสงค์

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

  1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  3. มีประสบการณ์ หรือ ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ 3 ปี ขึ้นไป
  4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

วงเงินสินเชื่อ*

  • วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • สูงสุด 7 ปี

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน        
Call Center 0-2111-1111

อัพเดทเมื่อ 07/06/2562