หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

 
<h3>วัตถุประสงค์</h3> <p>สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ</p> <h3>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*</h3> <ol> <li>ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร</li> <li>มีประสบการณ์ หรือ ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ 3 ปี ขึ้นไป</li> <li>ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย</li> </ol> <h3>ประเภทสินเชื่อ</h3> <ul> <li>วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)</li> </ul> <h3>วงเงินสินเชื่อ*</h3> <ul> <li>วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน</li> </ul> <h3>ระยะเวลาผ่อนชำระ</h3> <ul> <li>สูงสุด 7 ปี</li> </ul> <p>* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน        <br /> Call Center 0-2111-1111</p> <p>อัพเดทเมื่อ 07/06/2562</p>