หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

 

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA

 

ต่อที่ 1     อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*

ต่อที่ 2     สนับสนุนวงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม*

ต่อที่ 3     ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้*

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*

  1. มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  2. ต้องเป็น Authorized Dealer ของ Honda
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร


* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2563