หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ จ่ายดี ทวีคูณ

 

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
    แต่ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
  • ผ่อนนาน 10 ปี

 

เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน        
Call Center 0-2111-1111

อัพเดทเมื่อ 09/03/2564