หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2562

 

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

สินเชื่อเดิม*

  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน
  • ขยายระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

สินเชื่อเพิ่ม*

  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน

* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือวงเงินหมดก่อน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 01/09/2562