หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้

 
<h3><strong>กล้าเปลี่ยน กล้าให้ เพียงรีไฟแนนซ์มากรุงไทย</strong></h3> <h3>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</h3> <ul> <li>ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1% ต่อปี  (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)</li> <li>วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน</li> <li>ผ่อนนาน 10 ปี</li> </ul> <h3>ประเภทวงเงินสินเชื่อ</h3> <ul> <li>วงเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินเดิม</li> <li>วงเงิน Top up จากส่วนเหลื่อม T/L เดิมที่ชำระแล้ว</li> <li>วงเงิน T/L เพื่อชำระค่าปรับสถาบันการเงินเดิม (จ่ายตามจริง)</li> <li>วงเงินส่วนเพิ่ม(สินเชื่อทุกประเภท) พิจารณาตามความต้องการและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย</li> </ul> <h3>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น</h3> <ul> <li>เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา</li> <li>มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า  5 ปี</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร</li> <li>ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในรอบ 3 ปีล่าสุด</li> </ul> <h3>หลักประกัน</h3> <ul> <li>หลักประกันเดิมที่เคยอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (โดยต้องมี Core Asset อย่างน้อย 1 แห่ง)</li> </ul> <p><br /> <em>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</em></p> <hr /> <h3>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</h3> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111</p> <p><em>อัพเดทเมื่อ 19/07/2564</em></p>