หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยนกล้าให้

 

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยนกล้าให้
เพื่อทำกำไรได้ดีกว่า

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์*

 • ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1%
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
 • ผ่อนนาน 10 ปี

 

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินเดิม
 • วงเงิน Top up จากส่วนเหลื่อม T/L เดิมที่ชำระแล้ว
 • วงเงิน T/L เพื่อชำระค่าปรับสถาบันการเงินเดิม (จ่ายตามจริง)
 • วงเงินส่วนเพิ่ม(สินเชื่อทุกประเภท) พิจารณาตามความต้องการและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

 • เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
 • มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ? 5 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในรอบ 3 ปีล่าสุด

หลักประกัน*

 • หลักประกันเดิมที่เคยอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (โดยต้องมี Core Asset อย่างน้อย 1 แห่ง)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111

อัพเดทเมื่อ 18/03/2562