หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า sSME

 

"ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร
สำหรับลูกค้า sSME"


สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
เพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

กรณีบุคคลธรรมดา*

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5 %

กรณีนิติบุคคล*

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 %

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน*

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

  : บุคคลธรรมดา ให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 2 ล้านบาท / ราย

  : นิติบุคคลให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 5 ล้านบาท / ราย

หมายเหตุ : เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2562