หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

Krungthai sSME Smart shop

 
<h2><strong>"ร้านดี ชีวิตดีขึ้น"</strong></h2> <h3>เราพร้อมสนับสนุน กู้ได้ แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน</h3> <p> </p> <p>สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล<br /> โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ</p> <h3>จุดเด่น</h3> <ol> <li>สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)</li> <li>กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน</li> </ol> <h3>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น</h3> <ol> <li> <p>สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการเครื่อง EDC หรือ Application ถุงเงินประชารัฐ, เป๋าตุงกรุงไทย เช่น ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, โครงการชิมช้อปใช้ เป็นต้น</p> </li> <li> <p>มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี</p> </li> <li> <p>ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน, ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย</p> </li> </ol> <h3>ประเภทสินเชื่อ</h3> <ol> <li>วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)</li> <li>วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)</li> <li>วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</li> <li>วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)</li> </ol> <h3>วงเงินและระยะเวลากู้*</h3> <ul> <li>วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี</li> </ul> <h3>อัตราดอกเบี้ย*</h3> <ul> <li>เริ่มต้น MRR% ต่อปี</li> </ul> <h3>หลักประกัน*</h3> <ol> <li>สถานประกอบการ</li> <li>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</li> <li>ที่ดินเปล่า</li> <li>เงินฝากประจำ</li> </ol> <p> <br /> * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p> </p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน</p> <p>Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)</p> <p>อัพเดทเมื่อ 30/12/2564</p>