หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)

 

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เพียง 100 บาท/ฉบับ
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.30-16.30น.)
สะดวก รวดเร็ว ขอได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 200 บาท/ฉบับ
- ค่าบริการรับชำระของธนาคารฯ 100 บาท/ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัพเดทเมื่อ 01/03/2563