หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 
<blockquote> <p><strong>ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างรวดเร็ว</strong></p> </blockquote> <p>สนับสนุนผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ</p> <h3><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*</strong></h3> <ul> <li>มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการรับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี</li> <li>ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจ</li> </ul> <h3><strong>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์*</strong></h3> <ul> <li>วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า</li> <li>หนังสือค้ำประกันทันใจ 1 วัน อนุมัติ</li> <li>เพิ่มสภาพคล่องด้วย Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ</li> <li>พร้อมรับซื้องวดงาน Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวด</li> </ul> <p>* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)</p> <hr /> <h2>สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ที่ <a href=""""http://www.thaismegp.com/"""">"thaismegp.com"</a></h2> <p>อัพเดทเมื่อ 19/08/2563</p>