หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

แนวปฏิบัติการทำเอกสารการวางหลักประกันเสนอราคา รูปแบบการค้ำประกันทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 
<p><strong>รับชมย้อนหลังงานสัมมนา หัวข้อ Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย</strong> การให้ความรู้ด้านการเงินโดย วิทยากรธนาคารกรุงไทย เรื่อง “รูปแบบการค้ำประกันทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธีการ เงื่อนไข กรอบระยะเวลา ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง<strong>” </strong><span style="color:#222222"><a href="https://youtu.be/CBobDv2SH3g" target="_blank"><span style="color:#313131">https://youtu.be/CBobDv2SH3g</span></a> </span></p> <p>ตามที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ <strong>Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย</strong> เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา  </p> <p>วิทยากรกรุงไทย บรรยายในหัวข้อ "แนวปฏิบัติการทำเอกสารการวางหลักประกันเสนอราคา และข้อควรระวัง" ได้แก่</p> <ul> <li>คุณชิสา วรรณภิมพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจนานาเหนือ</li> <li>คุณคุณากร คำพุฒ หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ สำนักงานธุรกิจนานาเหนือ</li> </ul>