หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

เครื่องสำอางแบรนด์ไทย ขวัญใจเมียนมาและลาว

 

เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องสำอางของไทย คือหนึ่งในสินค้าที่ส่งออกที่ทำรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ และได้รับการยอมรับในตลาดสากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องสำอางของไทย สะท้อนสัดส่วนการส่งออกที่สูงถึง 45% ของมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางทั้งหมดของไทย ในปี 2558 โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศเมียนมาและสปป.ลาว ที่แม้สัดส่วนมูลค่าส่งออกยังน้อย แต่ตลาดกลับโตเร็วอย่างมีนัยสำคัญ

สินค้าเครื่องสำอางไทยที่ส่งออกไปยังเมียนมา และสปป.ลาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป และกลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตเครื่องสำอาง โดยสินค้ากลุ่มแรกเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครีมบำรุงผิวและครีมกันแดด ส่วนสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ ยังมีมูลค่าไม่สูงนัก เนื่องจากต้องแข่งขันกับสินค้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า

นอกจากความคุ้นเคยและความนิยมในสินค้าเครื่องสำอางไทย ยังมีปัจจัยที่ทำให้สองประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นตลาดส่งออกเครื่องสำอางที่มีศักยภาพ คือ จำนวนผู้บริโภคระดับกลางและกลุ่มคนวัยทำงานในเมียนมา และสปป.ลาว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ จึงมีความต้องการเครื่องสำอางมากขึ้นตลอดจนมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นจุดกระจายสินค้าที่ช่วยให้เครื่องสำอางไทยเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่มา : นิตยสาร Think Trade Think DITP ชี้ช่องการค้า

อัพเดทเมื่อ 08/06/2560