หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

แนวทางเพิ่มจุดต่างสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์

 

1. เลิกคุย Big ldea เนื้อหาสาระสำคัญของ ผู้บริโภคและให้ความสำคัญกับการ Engagement กับผู้บริโภค Research ทำให้แบรนด์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใข่ทุกอย่างของแบรนด์ แต่ควร นำ Data + lnsight + Demographic และใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไป มองผู้บริโภคคือมนุษย์ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารด้วยภาษาที่เพื่อนใช้สื่อสารกับเพื่อนกับครอบครัว แทนการสื่อสารในรูปแบบแบรนด์พูดกับกลุ่มเป้าหมาย

2. Relatlonship สร้างการรับรู้ในมุมที่ลูกค้าแคร์แบรนด์ แต่ Relationship กับแบรนด์เริ่มมีข้อกังขา ถ้าแบรนด์ที่รักหายไป 73% รู้สึกไม่แคร์ และหาแบรนด์ใหม่ทดแทนแบรนด์เก่าอย่างรวดเร็ว

3. แบรนด์ไหนสามารถสร้างสินค้าและบริการที่มี creativity ให้เกิดยอดจำหน่ายที่มากขึ้น เช่น ซองเกลือปรุงทิพย์ ใส่โลโก้เชลชวนชิมเข้าไปเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าอร่อยแน่นอนทั้งๆ ที่เกลือแต่ละแบรนด์ก็มีรสชาติเดียวกัน

4. เปลี่ยนจาก what เป็น Why หา Brand purpose ให้เจอ เพราะ Brand purposeไม่ใช่คุณภาพสินค้า

5. เปลี่ยนจาก 360 องศา planning เป็น 365 Day of Engagement นำลูกค้าเป็นแนวร่วมกับแบรนด์ เพราะลูกค้าไม่อยากได้เฟอร์เฟคเบรนด์ แต่ต้องการ lnteractive กับแบรนด์ และจะเป็นจุดต่างในการแข่งขัน
เมื่อแบรนด์รู้จักและเข้าใจ Next Gen อย่างลึกซึ้ง การเป็นแบรนด์ที่ใช่สำหรับ Next Gen ก็ไม่ยากอีกต่อใป

ที่มา : what's coming next Thailand Future Trend seminar

ณัฐจิตต์ บูรณาทวีคูณ. Marketeer. ปีที่ 17 สิงหาคม 2559. Issue 198.