หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

พฤติกรรม Next Gen ที่นักการตลาดควรรู้

 

1.ใจร้อน ต้องได้คำตอบเดี๋ยวนี้ เมื่อไม่ใด้คำตอบจากแบรนด์ที่สนใจก็พร้อมหาแบรนด์ใหม่ทันที แบรนด์ทำตลาดกลับผู้บริโภคกลุ่มนี้จะต้องมีโซลูชั่นที่ตอบสนองผู้บริโภคได้ในขณะนั้น นักการตลาดที่จะเจาะผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่ควรรอเวลาที่เหมาะสมแล้วทำ แต่เมื่อคิดแล้วควรทำเลย

2.ด้วยพฤติกรรมของ Next Gen ชอบแสดงความคิดเห็นในสิ่งต่างๆ แบบตรงๆ สิ่งที่แบรนด์ควรระวังคือ เมื่อเกิดแอคชั่นบางอย่างกับแบรนด์โดยที่แบรนด์จงใจหรือไม่ก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังเปรียบได้กับผู้กำหนดชะตากรรมของแบรนด์ จะเกิด ReActlon กับแบรนต์ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ชื่นชมเมื่อแบรด์ทำดี คอมเพลนทันทีเมื่อแบรนด์ทำเรื่องไม่ควร และเสียงสะท้อนของผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถทำแบรนด์ดับได้อย่างง่ายดายโดย 10% ของ Next Gen
ในแต่ละวันจะเข้าไป ReAction กับแบรนด์อยู่เสมอ

3.NextGen มองมือถือเป็นอวัยวะทีขาดไม่ได้ มีพฤติกรรมการเสพสื่อจากการดูทีวี เป็นการดูผ่านออนไลน์ ผ่านสมาร์ทดีไวซ์มากขึ้นนอกจากนี้การเข้ามาของเทคโนโลยี สมาร์ทดีไวซ์ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลและซื้อสินค้า จนเกิดปรากฏการณ์การตลาดในรูปแบบ 020 หรือ online to on1ine เชือมต่อประสบการณ์แบรนด์กับผู้บริโภคแบบไร้รอย

อัพเดทเมื่อ 08/06/2560