หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

WEBSITE ยังจำเป็นและสำคัญสำหรับการทำ Digital Marketing

 

        แม้ว่าปัจจุบันคนจะหันมาสร้าง Facebook Fanpage เพื่อธุรกิจกันมากขึ้น จนอาจคิดว่า Website ไม่จำเป็นอีกต่อไป

แต่จริงๆ แล้ว Website ยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานอย่างแรกๆ ที่ธุรกิจ SME ควรมี

        เพราะ Website สร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่า Social Media อีกทั้ง Facebook ก็มีการปรับ Algorithm ตลอดเวลา ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้

        อาจเริ่มต้นโดยสร้าง Website ที่ไม่ต้องอัพเดทบ่อยๆ มีเพียงข้อมูลของบริษัท และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือบริการพื้นฐาน เท่านี้ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของเราได้แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจแบบ B2B

 

ขอบพระคุณความรู้ดีๆ จาก คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง
หนึ่งในวิทยากรผู้สอนหลักสูตร #KrungthaiMMS
#KrungthaiSME #MMS16 #KrungthaiMMS16

อัพเดทเมื่อ 01/06/2562