หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

แบรนด์ไม่ใช่โลโก้

 

แบรนด์ไม่ใช่โลโก้ และโลโก้ไม่ใช่แบรนด์
โลโก้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้น

        เช่น แบรนด์ MUJI เลือกที่จะไม่มีโลโก้ เพราะ Brand ของ Muji เน้นที่ Simplicity (ความเรียบง่าย) และ Harmony (ความกลมกลืน)

        ซึ่งเป็นปรัชญาการออกแบบที่สอดคล้องกับทุกๆ สิ่งในชีวิตประจำวัน และสะท้อนกลับไปถึงการไม่มีโลโก้ เพราะโลโก้เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นไม่เข้ากับ DNA ความเรียบง่าย และกลมกลืนของแบรนด์

ขอบพระคุณความรู้ดีๆ จาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อัจฉริยะการตลาด
หนึ่งในอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร #KrungthaiMMS
#KrungthaiSME #MMS16 #KrungthaiMMS16

อัพเดทเมื่อ 01/06/2562